e enjte, 23 tetor 2008

NURI DHE MAZAR DINO

"... Këtë lëvizje e drejtonte Këshilli i Përgjithshëm i Mbrojtjes, i
cili qe një organizëm me qendër në Gumenicë dhe me degë në shkallë
rrethi në Filat, Margëllëç, Paramithi e Pragë. Në krye të Këshillit
për anën politike – administrative u zgjodh Mazar Dino kurse
nënkryetar i Këshillit të Përgjithshëm dhe drejtues i mbrojtjes e i
rendit u zgjodh i vëllai i tij, Nuri Dino. Këshilli Krahinor kryente
në një farë mënyre detyrat e qeverisjes, siç ishin mbajtja e
rregullit dhe e qetësisë, zgjidhja e mosmarrëveshjeve, hapja e
shkollave etj. ..."

Lufta e Dytë Botërore ( 1939 – 1945 )

Veprimtari diplomatike dhe ushtarake, në fund të viteve 30, e
shteteve fashiste ishte një kërcënim i drejtpërdrejtë për Ballkanin.
Në kuadrin e ndarjes së sferave të influencës midis dy boshteve
Romë – Berlin, Italia shquhej për përparësitë e politikës së saj në
drejtim të Ballkanit e Mesdheut. Rëndësia strategjike e Shqipërisë
në hallkat e pushtimit fashist ishte ushtarake, diplomatike, por
edhe ekonomike. Pushtimi i Shqipërisë më 7 prill 1939, dhe
përfshirja e saj në përbërje të `Perandorisë Italiane' solli
krijimin në vend të një strukture politiko – shoqërore, e cila qe
kopje e të gjitha hallkave kryesore të regjimit fashist të Italisë.

Pas pushtimit të Shqipërisë Italianët besonin se mund të fitonin
dashamirësi në gjirin e popullit shqiptar në rast se do të ndiqnin
vijën e irredentizmit shqiptar, diçka që do të përputhej edhe me
planet italiane për pushtimin e Ballkanit. Kështu gjatë përgatitjeve
për luftë kundër Greqisë, Italia shfrytëzoi të gjitha rrethanat
historike në favor të saj. Ajo shfrytëzoi gjendjen e diskriminuar të
shqiptarëve të Çamërisë. Në prill 1936, në Greqi kishte ardhur në
qeveri diktatori pro fashist Joanis Metaksas, me një program
reaksionar e ksenofob.

Gjatë kësaj periudhe dhuna, terrori dhe keqtrajtimet kundër
popullsisë çame qenë intensifikuar edhe më shumë duke i mohuar kësaj
popullsi të drejtën e arsimimit në gjuhën kombëtare, diskriminim
politik, shoqëror, ekonomik. Duke marrë parasysh këtë gjendje
italianët i llogaritën çamët si një faktor mbështetës për veprimet
luftarake kundër Greqisë. Nga ana e fashistëve italianë ishin bërë
edhe listat e personave çamë, tek të cilët ata mund të mbështeteshin
në momentin e pushtimit. Në këtë listë përfshiheshin emrat e krerëve
të familjeve me tradita të vjetra qeverisëse në Çamëri, dhe me
autoritet të spikatur te banorët vendas. Si njerëz me ndikim në këto
lista përfshiheshin edhe anëtar të familjes Dino.

Në një situatë mjaftë të vështirë për popullin e Çamërisë një pjesë
e anëtarëve të familjes Dino filluan të ushqeni shpresa për ndihmën
që mund t'u jepte Italia, për presionet që mund të ushtronte ajo
ndaj Greqisë për të njohur dhe respektuar të drejtat e popullsisë
çame. Kështu Nebil Dino i ndodhur përball një situate mjaftë të
rëndë, nga njëra anë dhuna dhe terrori i qeverisë greke dhe nga ana
tjetër premtimet e Italisë për përmirësimin e gjendjes në krahinën e
Çamërisë, ndikuan që ai të besonte te premtimet propagandistike të
Italisë.

Me shpresën se me ndihmën e Italisë, Çamëria do të mund të shpëtonte
nga dhuna greke, e cila që nga momenti i aneksimit në Konferencën e
Ambasadorëve 1913 e deri në atë kohë nuk kishte mundur t'i shpëtonte
politikës asimiluese të ushtruar nga shteti grek kundër popullsisë
çame, Nebil Dino filloj të mbante lidhje të ngushta me drejtuesit e
Italisë fashiste në Shqipëri.

Në postin e sekretarit federal të Tiranës, ai filloi të ndërmerrte
udhëtime të shpeshta në krahinën e Çamërisë e në Athinë për të
vëzhguar situatën dhe gjatë kthimit i referonte Jakomonit sesi qe
gjendja në Çamëri. Sipas Jakomonit, Nebil Dino i përkiste mendimit
se aneksimi i Çamërisë mund të arrihej në mënyrë paqësore, pasi
populli çamë i lodhur nga keqtrajtimet e qeverisë Greke e priste
Italinë me krahët e hapura dhe shihte te ajo shpëtimtaren që do ti
siguronte asaj lirinë.

Pavarësisht raporteve që Nebil Dino kishte me Italinë ai gjithsesi
nuk duhet gjykuar si një pro fashistë i zjarrtë. Lidhjet e tij me
Italinë qenë lidhje të krijuara mbi bazat e interesi kombëtar, të
nxitura nga dhuna e terrori grek. Nebil Dino shpresonte te ndërhyrja
e Italisë, se ajo do të qe për Çamërinë një shpëtim nga politika e
egër e ushtruar nga qeveria greke. Për këtë qëllim në lidhjet që ai
kishte me Jakomonin e paraqiste situatën në Çamëri si një vend që qe
pro Italianë, diçka që qe tërësisht jo e vërtet. Në Çamëri
propaganda e madhe "çliruese" italiane nuk mundi të siguronte më
tepër se një simpati të përkohshme fillestare të shqiptarëve, e cila
pas pushtimit do të shuhej shpejt.

Pas pushtimit të Greqisë, italianët vepruan ndryshe nga çfarë kishin
propaganduar para luftës. Ata ndoqën një politikë të dyanshme
lokale, e cila mbështetej në interesat e çastit. Ata herë vinin në
pushtetin lokal shqiptarët, herë grekët e herë ngrinin flamurin
shqiptar e herë atë grekë. Kjo politikë provokoi rritjen e tensionit
politik, por ajo njëkohësisht bëri që te opinioni shqiptarë të
humbiste besimi te Italia dhe ta shikonte ushtrinë italiane si
okupatore.

Pas pushtimit të Greqisë nga gjermanët popullsia çame u ngrit mbi
pasionet shoviniste dhe zgjodhi rrugën e mirëkuptimit dhe të
bashkëjetesës për të përballuar vështirësitë që kishte krijuar
pushtimi nazi – fashist në vend. Pavarësisht mirëkuptimit dhe
bashkëpunimit nga ana e popullsisë çame, kjo gjë nuk qe e pranueshme
nga qarqet shoviniste greke. Për të nxitur përçarjet midis
popullsive ndjenjat shoviniste greke po merrnin forma të hapura
kundër popullsisë shqiptare në Çamëri, duke ndikuar në frikësimin
dhe në çoroditjen e popullsisë.

Në çështjen çame dhe në pozitën e Çamërisë një peshë jo të vogël
gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore luajti edhe lëvizja e
nacionalistëve çamë, të cilët aspironin hapur bashkimin e Çamërisë
me Shqipërinë.

Këtë lëvizje e drejtonte Këshilli i Përgjithshëm i Mbrojtjes, i cili
qe një organizëm me qendër në Gumenicë dhe me degë në shkallë rrethi
në Filat, Margëllëç, Paramithi e Pragë. Në krye të Këshillit për
anën politike – administrative u zgjodh Mazar Dino kurse nënkryetar
i Këshillit të Përgjithshëm dhe drejtues i mbrojtjes e i rendit u
zgjodh i vëllai i tij, Nuri Dino. Këshilli Krahinor kryente në një
farë mënyre detyrat e qeverisjes, siç ishin mbajtja e rregullit dhe
e qetësisë, zgjidhja e mosmarrëveshjeve, hapja e shkollave etj.

Për të mënjanuar rrezikun zervist, që i kanosej Çamërisë, dhe për të
realizuar aspiratat e tjera të tyre, nacionalistët çamë bënë
përpjekje për t'u lidhur me Shtabin Aleat të Mesdheut. Nuri Dino si
përfaqësues i Këshillit i paraqiti Shtabit Aleat kërkesën që edhe
fuqia e kryesuar prej tij të vihej në krah të Lidhjes, me kusht që
kjo lidhje të bëhej dorëzënës për të ardhmen e Çamërisë. Sipas
raporteve, gjermanët vërenin se ky grup (nacionalistët) ishte gati
të lidhej me këdo, mjaft që të arrinte të bashkonte Çamërinë me
Shqipërinë.

Rreziku i një reprezaljeje nga bandat shoviniste te Zerves i bën me
te vetëdijshëm nacionalistet çame, dhe në veçanti anëtarët e
familjes Dino, të cilët ishin ndër krerët drejtues të këtij grupimi
nacionalist. Ata ngulnin këmbe ne pikëpamjen se rruga e bashkimit te
tyre ishte rruga e bashkimit te forcave politike shqiptare.
Nacionalistët çamë bënë disa herë thirrje për të shmangur luftën
vëllavrasëse dhe për bashkimin e të gjitha forcave për mbrojtjen e
çështjes kombëtare në këtë kuadër, edhe atë të Çamërisë në veçanti.

Në letrën që Nuri Dino i dërgonte, më 21 shkurt 1944, Shefqet Peçit,
pasi fliste për përpjekjet që bëheshin në Greqi për bashkimin e dy
forcave kryesore politike, ai theksonte se "Grekët synojnë ta
shkatërrojnë Shqipërinë edhe nën maskën komuniste..." duke vazhduar
më tej: "Mjaft gjak shqiptari vaditi tokën tonë, mjaft larg u dëgjua
afshi i popullit tonë për liri, dhe kjo mjafton për të nesërmen, por
e nesërmja duhet të na gjejë të bashkuar më shumë se kurrë. Për hir
të gjakut që na bashkon e të zakonit që s'mund të na ndajë, duke iu
kërkuar si mendoni ju për këtë çështje. Unë mendoj për një bashkim,
bazat e të cilit mund të na i njoftoni, me kusht që të mos preken
parimet tona dhe karakteri kombëtar"

Thelbin e kësaj letre e përbënte kërkesa për bashkim, në një situatë
kur kombit shqiptar po i kanoseshin mjaft rreziqe, një thirrje e
tillë qe mëse e domosdoshme.
I ndodhur përpara masakrave çnjerëzore të gjeneral Zervës kundër
popullsisë civile, Nuri Dino si përfaqësues i Këshillit, parashtroi
përpara tij kërkesën për dëbimin e pakicës greko folëse brenda
shtetit shqiptar dhe vendosjen në fshatrat e tyre të çamëve mysliman
që ndodheshin në shtetin grekë, por ky propozim i tij nuk u morë
parasysh.

Grupimi nacionalist i cili vepronte në Çamëri gjatë Luftës së Dytë
Botërore dhe si platformë të tij kishte "Bashkimin e Çamërisë me
Shqipërinë", për pozicionin dhe veprimtarinë e tij është shkruar
edhe me nota negative. Në dokumentet gjermane Nuri dhe Mazar Dino
figurojnë si udhëheqës të forcave çame për vetëmbrojtjen e tokave të
Çamërisë. Detyra e vetme e tyre ka qenë mbajtja e rregullit dhe
qetësisë në funksionin administrativ dhe ruajtja e popullsisë çame
nga ndëshkimet e grekëve.

Ashtu si edhe në momentet më të vështira për kombin shqiptar edhe
gjatë Luftës së Dytë Botërore, një kontribut të rëndësishëm kanë
dhënë anëtarët e familjes Dino. Të ndodhur përball dy rreziqeve,
shovinizmit grekë nga njëra anë dhe nazi – fashizmit nga ana tjetër,
ata u përpoqën që me të gjitha rrugët e të gjitha mjetet e mundura
t'i shërbejnë vendit të tyre. Si interes të tyre primar kanë
vendosur gjithmonë çështjen kombëtare, dhe për këtë zgjedhje të tyre
ata shpesh herë edhe pa të drejtë janë cilësuar si tradhtar e
bashkëpunëtor me pushtuesin.

Bashkëpunimi i tyre në momente të caktuara me italianët dhe
gjermanët e kishte burimin në shtypjen e rëndë nacionale nga shteti
grek. Por si mund të cilësohet tradhtar dikush që mbi gjithçka
vendos kombin e lirinë e vendit të vetë, të cilën mundohet ta fitoj
me çdo mënyrë. Në qoftë se këta persona i quajmë tradhtar atëherë ç'
emër mund tu vinim tradhtarëve të vërtet.

Nuk ka komente:

Shqiptaret myslimane shtypen revolten e arvaniteve ne More

Shqiptaret myslimane shtypen revolten e arvaniteve ne More
10.000 shqiptare myslimane te drejtuar nga Sulejman Çapari shtypen revolten greko-arvanite te viteve 1768-1770. Kete e provon edhe letra e meposhtme e shkruar nga vete Kollokotroni.

Trupat Serbe duke internuar shqiptaret ne burgjet e Beogradit 1912

Trupat Serbe duke internuar shqiptaret ne burgjet e Beogradit 1912

MASAKRAT E KRYERA NGA SHQIPTARET ORTODOKSE, ARVANITO-SULIOTE NDAJ ÇAMEVE. (Pjesa e pare)


MASAKRAT E KRYERA NGA SHQIPTARET ORTODOKSE, ARVANITO-SULIOTE NDAJ ÇAMEVE. (Pjesa e pare)

SHKRUAN : ABEDIN RAKIPI

Pasi per 500 vjet rresht i mbajtem nen sqetullen tone, hengren e pine ne fshatrat e shtepite tona, na gjunjezoheshin sa kohe kishin nevoje per ne, na kerkonin te beheshim vellam me ta, sepse kishin nevoje per perkrahjen tone ne çameri, por ja sesi u sollen ata me ne gjate gjenocidit ku nenat dhe motrat tona u shfarosen. Keto jane vetem disa nga qindra deshmite qe do te vijojne qe do te tregojne qarte sesi ortodokset shqipfoles ishin drejtuesit dhe indikatoret kryesore te grekeve ne çameri. Keto deshmi dhe qidra te tjerat qe do te vijojne jane ne kunderpergjigje akademike, per sharlatanin ISUF HAJREDINI, qe me genjeshtrat e tij do ti bejne çamet sot te puthen me vrasesit e baballareve te tyre ne çameri. Keta pra zoti Isuf jane vellezerit tane ortodokse.


(1)Muhamet Hodo Mehmetin me porosi te priftit te Karroqit Vasil Xanit (shqipfoles ortodoks) e vrau Marko Goga(suliot shqipfoles) paksa poshte Karroqit. (Treguar nga Merso Birbil Xhaferri nga Ninati dtl. 1887).
Musa Hamit Demi (dtl. 1878) dhe Shuaip Mete Çanua (dtl. 1886) te dy nga Filati tregojne se, shqiptari ortodoks Vasil Kollovoi nga fshati Sotire se bashku me nje çete gjakataresh si vetja pas Luftes Ballkanike qarkullonin neper Çamerine Verilindore pas asnje lloj ndrojtjeje; ne te njejten menyre si qarkullonte çeta e Çil Mastores, Nikolle Qamos, dhe ajo e Rexhenjve(te treja çetat te perbera dhe komanduara nga shqipfoles ortodokse) ne Çamerine e mesme lindore. Keto çeta u bene tmerri i çameve muslimane. Ata vrisnin e prisnin ne mes te dites ne sy te pushtetareve greke te cilet nuk i ngisnin fare, sepse ata ishin pjese perberese e tyre. Ne vitet 1913-1914 therren ne Kangjele (pllaje ne anen lindore te Filatit) Abdul Abazin e Hasan Dojaken, te dy nga Filati. Po ne vitet 1913-1914 vrane dhe therren mulla Sulejman Mushin nga Galbaqi, dhe Ilmaz Bello Sulon, Sami Sulejman Hoxhen, Sulejman Dule Çuçon, Shaban Sadush Taren, Shaban Zerre Banin, Shefqet Sulejman Hoxhen, dhe Xhaferr Isuf Xhaferrin, te gjithe nga Janjari. Po ne ato vite vrane edhe Beqo Kasimin nga Minina. Ne Shtator-Tetor 1917 shqiptari ortodoks Vasil Kollovoi bashke me çeten e vet dhe ate te Rexhenjeve kapen ne Shkalle te Zerjanit Qazim Haxhi Lazen, nga Lagjia Zenelat e Filatit dhe te birin e Shuhan Rushanit nga fshati Picar; i pari prej Gurreze po kthehej per ne vendlindje, kurse i dyti po shkonte ne Filat. I thelezuan prane Pjadhulit, qe tu kallnin daten dhe ti mbyllnin brenda shtepive te tyre banoret e fshatrave muslimane te Shkalles se Zerjanit. Te verteten mbi kete gjakesi e nxorren dy horofillake te rrethkomandes se Filatit, duke u fjalosur ne njeren nga kafenete e qytetit, pyetjes se njerit, tjetri ju pergjigj me gjysem zeri : E çe do qe te diç? Vasil Kollovoi me Rexhenjte i hasposen (zhduken) po rri e mos u ndiej. (Deshmi e M.H.D. dhe e SH.M.C.)
Adem Beqir Maksutin nga Paramithia ne vjeshte te 1917 e vrau tek mulliri i Huvjanit( prane Paramithise) Nikolle Kondoi nga Karjoti(shqiptar ortodoks) i cili ishte vene ne sherbim te asfalise greke si ndihmes polic.
Feti Ahmet Dodin 20 vjeçar nga Paramithia e po ate muaj e vrau ne Lefterhuar, Lefter Jani(shqiptar ortodoks)
Xhelal Musa Isufin 50 vjeçar nga Paramithia e vrane te krishteret e Popoves (fshat shqipfoles ortodoks ne linje te Paramithise. ( Treguar nga Riza Nexhip Kali nga Paramithia dtl. 1906)
Ramadan Taho Tahon e picarit 19 vjeçar e therri (1918) Vasil Kollovoi ndermjet vendlindjes dhe fshatit Pjadhul(Shkalle e Zerjanit); tok me te therri edhe djalin e Haxhi Lazes nga Filati. (Treguar nga Islam Omeri dhe Mehmet Hasan Sulejmani nga Picari.)
Ne vjeshten e dyte te 1918-s Vasil Kollovoi me shoket e tij, Jan Kaçarrin(shqiptar ortodoks) nga Karroqi, dhe te birin e Jan Koçonit(shqiptar ortodoks) nga Pallambai ne fushe te Mungulit vrane bujkun Duro Sulejman Mero nga Ninati.
Çeta e kryesuar nga Gole Manxhari (prej fshatit Kellez) i vetembiquajtur Ligor Farmaqi me 27.07.1912 se bashku me çeten e tij futen dhelperisht ne kllape kryetarin e shoqerise shqiptare Bashkimi ne Janine kur ai doli nga fshat çifligu i vet Çudille dhe po shkonte ne fshat-çifligun tjeter te tijin Radhotop. Ata e thelezuan pa asnje meshire duke ja bere trupin copa copa. (A. Livadheos, “I prodhromi tis Apeleftheroseos ton Joaninon” Athine 1964 fq. 11)
Ne Gurrez shqipfolesi Thoma Pituli nga Gumenica dhe çeta qe ai drejtonte lidhen pas nje shtylle Muho Abdi Fetahun nga Grikohori dhe pasi e njomen me vajguri e dogjen per se gjalli. Thoma Pituli dhe pasuesit e tij thelezuan ne Stanel edhe Idriz Jaho Fetahun. Po ashtu Muho Maze Fetahu u masakrua nga Thoma Pituli. Te tre Fetahenjve para vrasjes se pari ju qiten syte, ju prene veshet, hundet, gjuhen, organet gjenitale. (Ibrahim D. Hoxha Enciklopedia e Jugut fq. 722)
Njerezit mbeshtetes te Gjirokastritit Dhimiter Fandi i cili ishte ne sherbim te asfalise greke pas vrasjes se tij nga atdhetaret çame te grupit “Vellazeria” i zune prite Sulejman Abullah Memushit nga Galbaqi pasi ja ndane trupin me kama ne kater pjese ja varen neper deget e rrapit aty prane. Nje te mituri qe shtangu nga sa pa aty prane i thane : Te erdhi lik per Mulla Sulejmanin ? Me erdhi belbezoi ai. Eh edhe ne na erdhi per Dhimiter Fandin. (Ibrahim D. Hoxha Enciklopedia e Jugut fq. 718)
Cil Banua, Foto Ligori dhe Ligor Kosten(te tre shqipfoles ortodokse) nga Cangari ne gusht 1935 vrane 30 vjeçarin Omer Sako Omerin.
Nikolle Kosta e Thoma Fotaqi nga Lugati me 25.06 1928 ne Krua te Gunadhes vrane 23 vjeçarin Abdurrahman Xhafer Bejdon.
Vangjel Jani nga Horistjani dhe shqiptaret ortodokse grekomane qe ai drejtonte ne vitin 1923 ne “Dhrom i Madh” (vend ndermjet Dhrohomise dhe Karbunarit) therren 25 vjeçarin Muharrem Lul Hasanin. (Ibrahim D. Hoxha Enciklopedia e Jugut fq. 689)
Me 18.12.1924 Aleks Paci nga Bejdeshati, Cil Mastora, e Nikolle Qamua nga Horistjani te vendosur qellimisht ne Dhrohomi-Kristo Duca nga Koroni, Kristo Pula nga Karjoti, Irakli Sulioti, etj ne “Graven e Karaxhait” vrane 29 vjeçarin Haziz Lul Hasanin.
Aleks Paci nga Bejdeshati vrau ne majin e 1925 prane stanit te Ligor Kostes nga Cangari Beqo Mulla Qamilin.
Ne majin e vitit 1943 Miho Ligori, Stavro Nikolla, te bijte e Irakli e Niko Suliotit (te peste shqipfoles ortodokse nga Bejdeshati) ne varrezen e Fsakes vrane Reshit Hazbi Hasanin.
Cil Mastora e Nikolle Qamua ne 1919 vrane Rexho Hasan Baxhanin, tek po leronte aren e vet.
Ne tetor 1943 Koço Nikolla nga Vejniku dhe çeta e tij vrau ne anelumin prane fshatit Zelese Rexhep Hamza Zeqirin.(Ibrahim D. Hoxha Enciklopedia e Jugut fq. 690)
Ne perleshjen e viteve 1912-1913 Nuredin Dema vrau xhaxhane e kapitenit famekeq shqipfoles Delijanaqit, i cili do te masakronte nje numer te madh çamesh me vone. Edhe xhaxhai i tij ishte gjakatar progrek si i nipi.
Sulejman Subhi Dino u vra nga Kollovenjte ne 1918 ne qafe te Plakotise(Markat) se toku me dajen e tij, Met Duçen.
Ne 18-19 Mars 1918 Andon e Miço Hajrudhusha, Neço Pilua, dhe Spiro Ganja nga Pleshavica, dhe Sotir Xhinga nga Povlla therren dhe thelezuan Osman Bilalin. Kur e gjeten bashkefshataret e tij koka i mbahej ende tok me trupin nga nje rripth lekure e zverkut; trupi dhe pellembet e duarve, tere te çara. ( Treguar nga Janjaritet Harun Shipe Mehmeti, Malo Xhelil Tena, Ilmaz Selmani dhe Mustafa Abaz Rumanua)
Ne 27.06.1944 Taq Shtrungari therri lemeritshem ne “Prroin e Shametes” Fuat Prronjon dhe te birin Muhametin. Taqin per shume vite me rradhe e kishte mbajtur Fuati me buke por Taqi e masakroi. Pasi i theu parakrahet dhe kercinjte e kembeve ia shine mishin e trupit duke e rrahur lakuriq me shkop te veshur me kunja metalike.(Fletorja Perlindja e Shqipnies nr. 12 dt. 8/21. 02.1944)
Kosta Lolo Vaso, shqiptar ortodoks nga fshati Mursi kishte ngritur qellimisht nje dyqan ne Konispol, duke u fshehur pas emrit te tregtarit, zhvillonte nje veprimtari te terbuar ne sherbim te Greqise. Ate e vrau Halit Dalani nga familja e shquar atdhetare çame e Daljanejve. Miku familjar i Halitit ortodoksi shqiptar Petro Goga e futi ne kurth duke e ftuar te shikonin fushen, kanalizimet etj te fshatit, dhe e kaloi qellimisht ne vendin ku qe ngritur prita nga shqiptari ortodoks Sotir Lolo Vaso nga Mursia. Duke e qelluar pabesisht e vrane ne pjesen e fushes te quajtur Kandale. ( Treguar nga Ahmet Xhemaliu, Brahim Shaban Mullai, Mehmet Alushi, Nexhip Baçja, dhe Safet Cokalli, te peste Konispolite.)
Vangjel Xhirmiu dhe Aleks Paci vrane ne 1925 ne fshatin Cekurat Galip Lilajn, Gjyzel Shaho Shuaipin, dhe Habib Abdurrahman Bibon. .(Ibrahim D. Hoxha Enciklopedia e Jugut fq. 506)
Ne plot shtepi Paramithitesh sherbenin prej vitesh vajza te krishtera shqiptare nga Frari dhe Çamofshatrat. Si te tilla ato dinin gjithçka ne maje te gishtrinjve te dores. Pak jave para gjemes se 1944 me shkaqe te ndryshme brenda 2-3 diteve, me lloj-lloj genjshtrash ato u terhoqen te gjitha nga shtepite ku ato sherbenin. Perse ? Hamendjet me te peraferta te çojne ne dy perfundime : ja per tu treguar çdo hollesi qe u duhej gjakatareve, ja per te mos u ndodhur aty diten e gjemes nga frika e ndonje hakmarrjeje. Pra ato ishin ne dijeni te plote te gjemes qe do te ndodhte.
Shqiptaret ortodokse te fshatrave çame Foto Kiço, Kristo Foti, Koço Nikolla, Lefter Shtrungari, Nikolle Çeno Nikolle Skapera, dr. Spiro Kurti, nen urdhrat e Major Kranjait pas nje mbjedhjeje ne Mitropolin e Paramithise dolen neper rruge e njoftuan : Urdherohen te gjithe ata qe kane arme ti dorezojne menjehere, se qetesine do ta mbaje ushtria. Askush mos te kete frike. Kedo e quajme vella ; duam te bashkepunojme dhe te ndihmojme njeri tjetrin. Rreth mesdites çetat e perbera nga ekstremistet ortodokse shqipfoles ne sherbim te Greqise te perbera nga Çomenjte, Dokenjte, Pandazenjte(suliote), Dhimo e Sotir Pasko, Kristo Manuri, Petro Bazakua, Thoma Façua, Prift Andoni, teshaqepesje Athina Paço, samareberesi Çil Çoni, Cil Kutupi, Din Jot Barba, vellezerit Dhimo e Gaq Pashko(nga familja e te cileve rrjedh edhe familja e grekomanit te terbuar Gramoz Pashkos qe ska lene gur pa kthyer permbys ne Shqiperi), Dhimo Kasari, Jan Kulla, Jorgaq Boçari, Sotir Boçari(niperit e te sterfolurit Grekoman Marko Boçarit), Jot Keno, Kalope Baburi, Koste e Nikolle Kulla, Nikolle Paço, Nikolle Rafti, Stavro Kasari etj. Keta vrares se bashku me ushtrine greke kryen masakren e tmerrshme te Paramithise. Por ishin ata qe e drejtonin ushtrine greke sepse vetem ata e njifnin qytetit me imtesi sepse kishin vite qe i hanin buken çamit, dhe kur erdhi momenti e therren si dash.
Duke kerkuar shpetim si i mbyturi qe kapet nga floket e tij, plot çame dyndeshin neper shtepite e te krishtereve zotimemarres, si ne ate te Jot Barbes etj. Por per habine e tyre ata vete ua hanin koken te paret, duke i therrur dhe masakruar. Keta sadiste motren e Hasan Behlulit, tre djemte e Hasim Dinos, nder ta dhe nje 5 muajsh- te shoqen dhe 2 bijat e Rexhep Malit, Ihin dhe Lihin i gozhduan me gozhde ne murr si Krishti ne kryq, dhe pasi therren Mulla Çenin argetoheshin me te bijen e tij. (Fletorja “Zeri i Çamerise” nr. 7 Tirane dt. 8.10.1946, fq. 2)
Andon Doko, Koste Rafti nga fshati Lugat i çamerise mberthyen dhe burgosen Shefqet Sulejman Himin(dtl. 1926)
Hare e Nikolle Çoni nga fshati i krishtere Hojke i çamerise, Vangjel Doko, Koste Rafti etj pasi hengren e pine rreth 2-3 ore rresht ne shtepine e myftiut Hasan Abdullahit therren ate, te shoqen, te bijen, dhe te birin.
Taq Shtrungari thelezoi 80 vjeçarin Shaban Gaxirin, e plot te tjere; tregon sesi u fsheh setoku me Ilmaz Muhtarin, dhe Tahsin Muhedinin, mes trareve ne tavan, dhe sesi e nxorri pabesisht miku i tij shqiptar ortodoks Thoma Faço.(Deshmia ruhet ne arkivin personal te Ibrahim D. Hoxhes)
Fatime Prronjo per te shpetuar te bijen Shuquranen nga perdhunimi i Dhimo e Sotir Paskos u dha atyre gjithe çkishte 30.000 dhrahmi, 2 gjysme lire floriri, nje pale vathe ari, nje unaze floriri, dhe çdo send qe u pelqeu. (Fletorja Bashkimi nr 678 Tirane, dt. 4.3.1947 fq. 2)
Rina, gruaja e Foto Raftit u tha zervistev qe Hasan Abdullane ta benin copa-copa.
Koço Nikolla nga fshati Vejnik pasi hengri e piu te shtepia e muftiut Hasan Abdullahit bashke me disa oficere greke, qete qete u çua morri nje gershere qe gjeti ne raft dhe duke qeshur ju afrua muftiut, dhe i tha : Me kete gershere njerzve te tu, do tu presim hundet, veshet e do tu qitim syte. Me te vertete do te beni ate qe thua tha muftiu? Me te vertete, pse per genjeshtra kemi ardhur ne ketu? tha Koçua i egersuar. (Viset kombetare shqiptare ne shtetin grek Ibrahim D. Hoxha)

FILLIMET E GJENOCIDIT CAM MASAKRA E DERVISHANES 1772


FILLIMET E GJENOCIDIT ÇAM
MASAKRA E DERVIZIANES (DERVISHANES) 1772

SHKRUAN : ABEDIN RAKIPI

( Studiues i çeshtjes çame)

Banoret e nje fshati ne krahinen e Sulit te Siperm mohuan krishterimin dhe pranuan islamin. Duke qene se ata pranuan islamin, ata krijuan edhe shume marredhenie te mira me fshatrat e tjera çame te Sulit te poshtem. Shkembime te ndryshme tregtare, ekonomike dhe martesore filluan te beheshin me fshatrat e tjera muslimane te Çamerise dhe sidomos te Paramithise, dhe Margelliçit qe ishin perkatesisht dy, dhe nje ore e gjysem larg nga kryeqendra e Sulit te siperm ku jetonin edhe kleftet ortodokse Suliote. Me lidhjet martesore, dhe shkembimet e ndryshme tregtare ekonomike numri i banoreve te fshatit kaloi nga 100 ne 200 familje muslimanesh çame. Suliote qe kontrollonin gjithe krahinen me briganderine e tyre nuk e kishin me sy te mire pranimin e fese se Osmaneve dhe Çameve nga ky fshat. Ata disa here kishin provokuar banoret e ketij fshati duke vrare banore te pafajshem, dhe duke i marre vajzat e reja si robina ne malet e tyre. Por fakti kryesor ishte se Suli i siperm ishte kthyer ne nje ferr per çamet muslimane dhe per Turqit ishte i pakontrolluar dhe jashte autoritetit te Perandorise Osmane. Ne kete menyre te gjithe banoret e Dervizianes e dinin se nuk kishte askush per ti mbrojtur ata dhe duke qene se ishin te rrethuar nga te gjitha anet nga Suliotet ata ishin te detyruar qe ti paguanin haraç Sulioteve. Por Suliotet nuk mjaftoheshin vetem me haraçet dhe me taksat qe ju kishin vene çameve te Dervishanes por ata rrembenin shpesh edhe vajza te reja çame muslimane, dhe i merrnin me vete ne shtepite dhe kishat e tyre. Bile ata i perulnin shume çamet e Dervishanes duke i share per faktin se kishin pranuar islamin dhe duke i quajtur tradhetare te Kryqit. Keto çnderime te padurueshme bene qe çamet mos te duronin me dhe ngrinin krye kunder krimineleve ortodokse Suliote, dhe te vrasin disa prej tyre kur ishin futur ne fshat per te grabitur pasurite e çameve. Suliotet kete rast e prisnin me zell te madh ndaj edhe te mbledhur ne nje nga kishat e Sulit ne 26 Korrik 1772 ne diten e celebrimit te Agia Paraskivia ( Shen Parashqevis) zgjollen 700 luftetare per te masakruar fshatin rebel musliman. Sapo arriten ne fshat ata sulmuan fshatin nga te gjitha anet, dhe duke qene se burrat e fshatit nuk ishin ne gjendje te parballonin sulmin e Sulioteve, per shkak te numrit te tyre te paket, dhe te befasise se Sulioteve, fshati rra ne duart e Sulioteve te cilet pa asnje pike meshire i therren te gjitha burrat dhe djemte e rinj te fshatit duke mos lene asnje pa e kaluar ne thike, dhe pa ja prere koken. U lane gjalle vetem femijet grate, dhe plakat sepse edhe burrat pleq u kaluan ne thike dhe u therren. Pasi rrembyen te gjitha vajzat e reja çame ata menjehere deportuan te gjithe te mbijetuarit e masakres se Dervishanes duke i debuar ata nga Krahina e Sulit. Te gjithe grate, dhe jetimet e mbijetuar te Dervishanes u vendosen, ne Arte dhe nje pjese e konsiderueshme e çameve te Artes e kane origjinen nga Dervishana ose Derviziana ne greqisht. Fshati pas deportimit dhe masakres se çameve u popullua nga Suliotet. Pas maskres se Dervishanes governatori i atehershem i Artes i shpalli lufte Sulioteve i indinjuar nga masakra e vellerzerve te tij te gjakut dhe te fese, çamet. Kjo masaker shenon nje nga masakrat dhe spastrimet e para etniko-fetare te gjenocidit çam dhe ishte orkestruar nga kleftet Suliote nen urdhrat e kishes ortodokse greke. Kjo masaker do te shenonte therrjen, çnderimin dhe deportimin e 200 familjeve çame muslimane, fshati i te cileve do te popullohej pastaj nga kleftet Suliote. Eshte per tu theksuar fakti se nje nga familjet qe banonin Sulin ne ate kohe ishte dhe familja e Tusas Zerva, familje nga e cila rrjedh edhe Napoleon Zerva i cili gjate luftes se dyte boterore do te perfundonte vepren famekeqe te filluar nga stergjysherit t tij duke masakruar gjithe çamet dhe duke i deportuar nen hijen e thikave, grate dhe jetimet çame mbetur pa burra, dhe baballare. Ne te njejtin vit, pra 1772 Kapedan Sulejman Çapari nga familja fisnike e Çaparenjve te Luaratit ne Çameri ne krye te 9000 çamerve do te rrethonte Sulin, duke vrare shume klefte Suliote dhe duke djegur Sulin por pas djegjes se Sulit Sulejmani kampoi ne malet e Sulit dhe u sulmua ne befasi dhe u fut ne kurth nga kleftet Suliote nen komanden e strategeve ruse, te cilen kishin organizuar edhe kryengritjen e Morese ne vitet 1768-1770, kryengritje kjo e shtypur po nga Kapedan Sulejman Çapari ne krye te nje ushtrie prej 10.000 shqiptaresh ku pjesen derrmuese te saj e perbenin çamet. Eshte shume e rendesishme per popullsine çame te emigruar nga vatrat e saja, dhe me banim momentalisht ne Shqiperi apo gjetke qe te vihet ne dijeni se gjenocidi çame nuk ka filluar ne 1821 me revolucionin grek ku Suliotet dhe Greket filluan te masakronin te gjitha fshatrat jugore te Çamerise, as ne 1913 ku pas shembjes se Perandorise Osmane te gjithe çamet e Janines, Artes, dhe ata te Çamerise lindore, jetuan makabrat me te tmerrshme nen hijen e thikave dhe kryqit, as ne 1944 me masakren e madhe te Suliotit Napolon Zerva por shume dekada me pare, ne vitet 1750 kur çami Seit Çapari nga familja fisnike e Çaparenjve te Luaratit ne Çameri, dhe Delvinioti Mustafa Koka do te rrethonin Sulin, duke vrare shume Suliote, sepse keta te fundit i kishin vene taksa muslimaneve çame te Margelliçit, dhe nqs keta te fundit si paguanin ata kryenin krime nga me monstruozet. Edhe Ali Pashe Tepelena sulmoi Suliotet sepse keta te fundit kishin sulmuar fshatrat muslimane te Çamerise, gjate mungeses se Aliut, dhe me sakte fshatrat e Margelliçit qe eshte nje ore e gjysme ne kembe nga malet e Sulit. . Po te lexojme historine e Çamerise do te kuptojme qarte se çamet pjesen derrmuese te luftes se tyre e kane bere kunder Sulioteve dhe Arvaniteve, duke qene se keta te fundit luftonin per kryqin dhe per nje Greqi te Madhe, ndersa çamet per Çamerine, dhe mosvaresine e tyre nga kleftet Suliote dhe nga kuçedra ballkanike, (Kisha Ortodokse), te cilet luftonin per nje Greqi te Madhe, ose Megali Idea deri ne lumin Shkumbin, ndersa çamet dhe Shqiptaret e tjere per Shqiperine dhe Çamerine deri ne Arte.

SHKRIME KRIJIMTARI DHE LETERSI ÇAME